Asistované sčítanie obyvateľov v obci Turček

04.05.2021 14:59

Oznamujeme občanom, že od 3.5.2021 do 13.6.2021 sa koná v obci Turček asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli alebo nedokázali sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Obec Turček zriadila pre potreby asistovaného sčítania kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v priestore obecného úradu. Tu môžu občania požiadať o dosčítanie v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 15:00 hodiny. Odporúčame si termín sčítania dohodnúť telefonicky.

Imobilní občania môžu požiadať o službu mobilného asistenta sčítania, ktorý navštívi žiadateľa priamo v jeho domácnosti. O túto službu môžu požiadať na telefónnom čísle obecného úradu 043/4956560.