Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

22.03.2019 10:00

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecturcek@gmail.com