Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

29.01.2019 13:03

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky môžete zasielať na e-mailovú adresu: obecnyuradturcek@stonline.sk