Dotácia obedy zadarmo

17.06.2021 09:45

Obec Turček žiada občanov, ktorí majú záujem o dotáciu obedy zadarmo pre predškoláka v Materskej škole v Turčeku - od 1.8.2021, aby sa nahlásili na obecnom úrade do 25.6.2021.

Rodičia musia byť:

1. poberateľmi dávok v hmotnej núdzi, alebo

2. ich príjmy nesmú dosahovať výšku životného minima (posudzuje sa spoločný príjem do domácnosti)

posudzovaná osoba 214,83 EUR

ďalšia posudzovaná osoba 149,87 EUR

dieťa 98,08 EUR na jedno dieťa