Dotazník obce Turček

25.04.2022 15:07

Milí občania obce Turček. 

Poznáte potreby obce a perspektívy jej rozvoja? 
Rozhodnite, akým smerom sa bude uberať obec Turček v nasledujúcom období. 
Prosíme o vyplnenie krátkeho dotazníka. 
Jeho vyplnenie vám zaberie maximálne 5 - 10 minút. 
 
 
Pravdivým vyplnením dotazníka nám pomôžete vytvoriť 
"Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Turček". 
Ďakujeme za váš čas a dobrú vôľu.