Informácia k utečencom z Ukrajiny

21.03.2022 08:25

Vážení spoluobčania, priatelia. Na základe požiadavky odboru krízového riadenia Okresného úradu Turčianske Teplice má náš okres prostredníctvom samospráv zabezpečiť cca 200 miest na transportné preubytovanie utekajúcich občanov Ukrajiny. Jedná sa o pobyt jednej osoby na max 72 hodín, bude sa pravdepodobne jednať o tých najchudobnejších, ktorí pocestujú autobusmi za svojimi príbuznými, pripadne ktorí budú čakať na status dočasného ubytovania. Obec Turček prisľúbila preubytovávať cca 45 ľudí, čo je 1 autobus vo svojich priestoroch. Touto cestou Vás chceme informovať, že obec bude zabezpečovať viacero dobrovoľníkov na túto výpomoc tak, aby prechádzajúci mali zabezpečené základné životné podmienky a minimálne 3x denne stravu, z toho aspoň 1x teplé jedlo. Ďalej prezlečené prádlo a upratané priestory, základnú zdravotnú starostlivosť. Tiež by sme chceli zabezpečiť pred vstupom do priestorov testovanie na Covid19. Občania obce, alebo ktokoľvek, komu sa táto informácia dostane do rúk a majú chuť dobrovoľnícky pomôcť, prosíme, ohláste sa na Obecnom úrade, č.tel 043/4956560, 0903396161, 0908248960 prípadne mailom na adrese: obecturcek@gmail.com . Vopred ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle :)