Nová e-mailová adresa obce

08.02.2019 07:58

Oznamujeme Vám, že od dňa 8.2.2019 používa obec Turček novú e-mailovú adresu obecturcek@gmail.com

Žiadame občanov, aby svoje podnety zasielali výhradne na novú e-mailová adresu obce. Ďakujeme :)