Obchodná verejná súťaž 01/2020

19.11.2020 09:51

Informácie k Obchodnej verejnej súťaži č. 01/2020 nájdete na úradnej tabuli obce Turček www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/