Štatistické zisťovanie v obci

16.03.2022 10:44

Oznamujeme občanom, že od 1.4.2022 do 27.5.2022 bude prebiehať štatistické zisťovanie úrovne vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zisťovanie úrovne znalostí  a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií. Štatistické zisťovanie bude vykonávať zamestnanec Štatistického úradu SR, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.