Výzva na predloženie cenovej ponuky

15.01.2019 14:15

Výzvu na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou - "Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček" nájdete i v sekcii ÚRADNÁ TABUĽA

www.obecturcek.sk/verejne-obstaravanie/vyzvy/

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou_Obnova požiarnej zbrojnice v obci Turček.pdf (457581)- zverejnené 15.1.2019