Zvažujete, že ubytujete utečencov z Ukrajiny?

04.03.2022 15:43

Ak ste sa rozhodli, že poskytnete utečencom z Ukrajiny ubytovanie, venujte, prosím, pozornosť tomuto oznamu.

Ktokoľvek, kto sa v obci Turček rozhodne, že poskytne ubytovanie utečencom z Ukrajiny, je povinný nahlásiť túto skutočnosť samospráve - obecnému úradu. Urobiť tak môžete prostredníctvom e-mailu (obecturcek@gmail.com), telefonicky (+421 903 396 161, +421 908 248 960) alebo osobným ohlásením.

Pri ohlasovaní je potrebné uviesť - vaše meno a priezvisko (PO názov a IČO), adresu, na ktorej budú utečenci ubytovaní a ich počet (osobitne počet dospelých, osobitne počet detí).

Rovnaké ohlásenie je potrebné vykonať aj pri skončení ich ubytovania.

Upozorňujeme, že tieto ohlásenia sa týkajú všetkých, ktorí sa rozhodnú poskytnúť ubytovanie utečencom, teda právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov (napr. majiteľov hotelov, penziónov, poskytovateľov ubytovania v súkromí...) aj fyzických osôb (všetkých obyvateľov, ktorí sa rozhodnú takýmto spôsobom pomôcť).