Školský poriadok 2019.pdf (832467)

správa VVČ-2018-19.pdf (1012743)

 

Materská škola Turček

adresa: 038 48  Turček 314

043/4956624

Riaditeľka MŠ Turček

Ivana Šperlová

 

Učiteľka MŠ Turček

Bc. Petra Píšová

 

Upratovačka MŠ Turček

Marta Hirschnerová