Materská škola Turček

adresa: 038 48  Turček 314

043/4956624

Riaditeľka MŠ Turček

Mária Blašková

 

Učiteľka MŠ Turček

Mgr. Adriána Pittnerová

 

Upratovačka MŠ Turček

Marta Hirschnerová