Školská jedáleň pri MŠ Turček     

adresa:  038 48  Turček 315

                                   

vedúca ŠJ pri MŠ Turček:       

Mgr. Eva Stašáková, 043/4956560

e-mail: eva.spirkova@gmail.com

 

kuchárka ŠJ pri MŠ Turček:

Renáta Dudíková

Jedálničky - ŠJ pri MŠ Turček