Školská jedáleň pri MŠ Turček     

adresa:  038 48  Turček 315

                                   

Zastupujúca vedúca ŠJ pri MŠ Turček:       

Renáta Dudíková, 0950 832 568

e-mail: eva.spirkova@gmail.com

 

kuchárka ŠJ pri MŠ Turček:

Renáta Dudíková, 0950 832 568