Voľby do NRSR 2020

Oznam k voľbám do NRSR

Elektronická adresa obce Turček na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je obecturcek@gmail.com

Informácie o podmienkach hlasovania poštov voličmi s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase volieb budú nachádzať mimo jej územia sa nachádzajú na stránke https://www.minv.sk/?nr20-posta2