Výlet občanov obce Turček pod záštitou Obecného úradu v Turčeku - Pezinská Baba r. 1999

Výlet občanov obce Turček pod záštitou Obecného úradu v Turčeku - Pezinská Baba r. 1999