Nemcami zničená obec Dolný Turček za vojnovej doby 1. - 5. apríl 1945, fotografiu nám venoval pán Jozef Vaginger. Fotka pochádza z roku 1946 od Ľudovíta Besedu vtedajšieho predsedu MNV, brata starej matky pána Vagingera.