Pohľad na Horný Turček, v pozadí Svätojánsky kostol

Pohľad na Horný Turček, v pozadí Svätojánsky kostol