Pohľad na Horný Turček, v pozadí Svätojánsky kostol