Na fotke z ľava: Oľga Wagnerová - starostka obce Turček, Ing. Ondrej Piški - starosta obce Horná Štubňa, Mária Prílepková - občianka obce Turček

Na fotke z ľava: Oľga Wagnerová - starostka obce Turček, Ing. Ondrej Piški - starosta obce Horná Štubňa, Mária Prílepková - občianka obce Turček