starosta obce Horná Štubňa Ing. Ondrej Piški, starostka obce Turček Oľga Wagnerová

starosta obce Horná Štubňa Ing. Ondrej Piški, starostka obce Turček Oľga Wagnerová