Starostka obce Oľga Wagnerová, Dr. Axel Hartmann - veľvyslanec SRN