Reprezentanti obce na prvom zimnom SPARTAN RACE vo svete - fotku nám zaslal pán J. Frno s pánom O. Veselovským

Reprezentanti obce na prvom zimnom SPARTAN RACE vo svete - fotku nám zaslal pán J. Frno s pánom O. Veselovským