Dodatok k VZN 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v ŠJ

16.01.2023 11:22

Dodatok k VZN 1_2019 _ 2023 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výške príspevku na režijné náklady a podmienkach úhrady v ŠJ (1).pdf (333953)