Povodne boli aj budú, len my si staviame domy na nevhodných miestach_myturiec.sme.sk

20.08.2010 10:39

myturiec.sme.sk/c/5513644/povodne-boli-aj-budu-len-my-si-staviame-domy-na-nevhodnych-miestach.html