V Turčeku začínajú odznova_myturiec.sme.sk

02.09.2010 10:40

myturiec.sme.sk/c/5530621/v-turceku-zacinaju-odznova.html