Voda zničila Turčečanom dom, onedlho sa im narodí dieťa_myturiec.sme.sk

21.09.2010 10:40

myturiec.sme.sk/c/5557999/voda-znicila-turcecanom-dom-onedlho-sa-im-narodi-dieta.html