Na odškodňovaní po povodniach sa obce musia podieľať_myturiec.sme.sk

24.09.2010 10:41

myturiec.sme.sk/c/5564014/na-odskodnovani-po-povodniach-sa-obce-musia-podielat.html