V Turčeku budú asi o pomoc žiadať armádu - myturiec.sme.sk

12.08.2014 10:44

myturiec.sme.sk/c/7329066/v-turceku-budu-asi-o-pomoc-ziadat-armadu.html