Raritou strednej Európy sa môže popýšiť len dedinka Turček - myturiec.sme.sk

11.09.2015 10:55

najdedina.noviny.sk/okres-turcianske-teplice/128789-raritou-strednej-europy-sa-moze-popysit-len-dedinka-turcek