Druhé preteky ŽupaRUN štartovali v Turčeku okolo priehrady

30.06.2017 11:04

www.youtube.com/watch?v=lYKNJhoWFhw