Vochšonktomc, Turček, Múzeum SNP v Banskej Bystrici

21.02.2018 10:59

www.youtube.com/watch?v=-pH3LxDWbrE&t=195s