Informácia k OVS 1/2022

05.07.2022 07:17

Informácie ku Obchodnej verejnej súťaži č. 1/2022 nájdete kliknutím na Úradnú tabuľu www.obecturcek.sk/elektronicka-uradna-tabula/