LŠH 2007 Turček 22. jún 2007

26.06.2012 14:26

XIII. LETNÉ ŠPORTOVÉ HRY SAMOSPRÁVY REGIÓNU TURIEC

TURČEK

Miesto konania

futbalové ihrisko

 

Dátum konania

22. jún 2007

Usporiadatelia

 Združenie miest a obcí – región Turiec,

Obec Turček

 

Organizačný výbor

 Oľga Wagnerová – starostka obce Turček

Elena Schererová – starostka obce Malý Čepčín

Ing. Ondrej Piški – starosta obce Horná Štubňa

PhDr. Dušan Gallo – ZMOT

Monika Tomková – ZMOT

 

Jury

Ján Rusnák

Marian Pittner

Ing. Marián Rusnák

 

Účastníci

Primátori, starostovia, poslanci a pracovníci samospráv Turca a pozvaní hostia

 

Program

 8.00 – 8.30   Prezentácia účastníkov – odovzdávanie súpisiek kolektívnych športov                 

 8.30             Slávnostné otvorenie

 9.00             Zahájenie športových súťaží

14.00            Ukončenie súťaží

15.30            Slávnostné ukončenie, spoločenské   posedenie s hudbou - Ľudová hudba Stračinovci z Turčeka

                       

Účastnícky poplatok

50,- Sk/účastník

/poplatok zahŕňa porciu guľášu + nápoj/

Oblečenie

Športové oblečenie, obuv, športové náčinie na individuálne športy /stolnotenisové rakety/

 

Športové disciplíny

 

  1. MINIFUTBAL
  2. NOHEJBAL
  3. VOLEJBAL
  4. STREĽBA ZO VZDUCHOVKY
  5. BEH DO VRCHU
  6. HOD BRVNOM
  7. STOLNÝ TENIS
  8. PREŤAHOVANIE LANOM
  9. RICHTÁRKINE KOLO ŠIKOVNOSTI

/netradičné disciplíny/

Futbalový zápas: Samospráva regiónu Turiec – SVS a. s.  závod Martin

Podmienka uskutočnenia súťaži

Súťaže sa uskutočnia len v prípade ak sa v kolektívnom športe prihlásia minimálne tri družstvá a v individuálnych súťažiach aspoň štyria jednotlivci. LŠH sa uskutočnia aj za nepriaznivého počasia /mokrý variant/.

Ceny

Zabezpečí ZMOT, obec Turček a obce a mestá – účastníci športových hier.

 

Prihlášky do súťaží

Zaslať v termíne do 15. júna 2007 na adresu!!!!!!

Kancelária ZMOT

Nám. S. H. Vajanského 1

036 01  Martin

 

Organizátori sú presvedčení, že predstavitelia samospráv využijú príležitosť na športovo – spoločenské stretnutie, zároveň sa na každého obracajú s požiadavkou na kolegiálnu podporu podujatia. Prezentujte svoje mesto, obec propagačnými materiálmi, ponukou cien a občerstvenia pre účastníkov. Radi uvítame iniciatívu každého druhu.

 

                                Ing. Milan Rybár

                               predseda ZMOT