Protest v Bratislave - poďte s nami

19.02.2023 16:19

Vážení spoluobčania,

vzhľadom na neúnosnú situáciu spôsobenú energetickou krízou, vysokou mierou inflácie, prijímaním zákonov a nariadení Vlády Slovenskej republiky, ktoré majú veľký vplyv na rozvrat financií samospráv, sa mestá a obce naprieč celým Slovenskom rozhodli vstúpiť do ostrého štrajku formou protestného zhromaždenia obyvateľov priamo v hlavnom meste - Bratislave.

Protestným zhromaždením, chceme vyjadriť nespokojnosť so súčasnou vládou SR, ktorá dlhodobo prijíma rozhodnutia v neprospech miest a obcí, ignoruje a nerieši konkrétne požiadavky samospráv, ktoré nie sú spôsobené ich činnosťou. Riešenie vzniknutej situácie je výsostne v rukách vlády, ktorá svojou nečinnosťou a mnohokrát nekompetentnosťou privádza k zastavovaniu bežného života ľudí v mestách a obciach. Neúnosné navýšenie cien energií, ktoré zasiahlonáš každodenný život sa bez zásahu štátu riešiť nedá. Členovia vlády nereagujú                     na prosby a požiadavky zo  primátorov a starostov, ktorí zastupujú všetkých obyvateľov, preto chceme spoločne s vami v stredu 22.02. 2023 vyzvať predstaviteľov moci v štáte, aby okamžite prestali politikárčiť a venovali sa problémom ľudí, ktorí im udelili mandát na ich zastupovanie.

K prinúteniu kompetentných, aby začali riešiť problémy svojich občanov, je potrebná aj vaša účasť, preto sa na vás obraciame, aby ste sa spoločne s nami zúčastnili tohto protestu v stredu 22.02. 2023 o 11:00 hod. priamo pred NRSR v Bratislave.

Prosíme vás, kto má záujem o účasť na tomto verejnom proteste, aby sa do pondelka 20.02. 2023 nahlásil na Obecnom úrade v Turčeku, telefonicky na tel. čísle 043/4956560 , resp. mailom na adresu: obecturcek@gmail.com

 

Poďme spoločne bojovať za nás všetkých.