NÁVRH - SMERNICA č. 1/2024 SADZOBNÍK POPLATKOV ZA SLUŽBY VYKONÁVANÉ OBCOU TURČEK

01.12.2023 11:45

smernica-c-1-2024-sadzobnik-poplatkov-Turček.pdf (536019)