Obchodná verejná súťaž 1 2024

07.06.2024 10:54

Podmienky OVS 1 2024 (1).pdf (238797)

Vyhlásenie OVS 1 2024 a podmienky OVS 1 2024 (1).pdf (246676)
Vyhlásenie OVS 1 2024 (1).pdf (207229)

sutazny_navrh_fo_vzor 2024 (1).pdf (231284)

sutazny_navrh_po_vzor 2024 (1).pdf (212263)

sutazny_navrh_fo_vzor 2024 (1).doc (67584)

sutazny_navrh_po_vzor 2024 (1).doc (221696)