Priamy predaj 01/2023

18.07.2023 09:21

 

Zverejnenie zámeru priamy predaj a podmienky (1).pdf (424673)

Zverejnenie zámeru priamy predaj (1).pdf (400088)

cenova_ponuka_Fyzická osoba (1).doc (47616)
cenova_ponuka_Fyzická osoba (1).pdf (477078)
cenova_ponuka_Právnická osoba (1).doc (44032)
cenova_ponuka_Právnická osoba (1).pdf (473484)