Upozornenie na nesprávne triedenie odpadu

20.03.2024 09:50

Žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu separovaného odpadu, nakoľko v poslednom čase bol zaznamenaný zvýšený nárast znečistenia veľkokapacitných kontajnerov (železo, sklo) a nádob na bioodpad a kuchynské oleje. Z tohto dôvodu žiadame občanov, aby do vyššie uvedených zberných nádob vhadzovali len odpad, ktorý do nádob patrí.

     Vhadzovaním odpadu, ktorý do nádob nepatrí dochádza k zvýšeniu nákladov na spracovanie takéhoto odpadu a následne zvyšovaniu poplatkov za vývoz komunálneho odpadu pre Vás, občanov obce.

 

     Zároveň upozorňujeme občanov, že do obecného kompostoviska patrí odpad: tráva, lístie, drevná hmota, zvyšky z pestovania ovocia a zeleniny...

Drevná hmota musí byť poštiepkovaná, prípadne na drobno posekaná.

 

V prípade otázok kontaktujte starostu obce na tel. čísle

0903 396 161