Výsledky spojených volieb 2022

31.10.2022 08:47

Odpis zápisnice do orgánov samosprávnych krajov 2022.PDF (54598)
Výsledky volieb do samosprávy obcí 2022.PDF (47175)

75961f1a-70d8-4807-8260-6e347f7e2d22.pdf (423165)