Zápisnica okrskovej volebnej komisie

02.10.2023 15:20

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo vol'bách do Národnej rady Slovenskej republiky 30.9.2023. 

Zápisnica okrskovej komisie.pdf (5091931)