Zverejnenie záverečného účtu

04.02.2014 11:15

Obec Turček zverejňuje Záverečný účet obce k 31. 12. 2013 podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na nasledovnom linku www.obecturcek.sk/samosprava/obecny-urad/ekonomicke-oddelenie/rok-2011/.


 

Záverečný účet obce si môžete pozrieť i tu:   Záverečný účet obce Turček k 31_12_2013.pdf (3,3 MB)