Pokyny pri úniku chlóru - pre okolie Úpravne vody Turček