Kontakt

správca Vodného diela Turček:

Ivan Kmeť

tel.: 043/4956552

Telefónne číslo je možné použiť i pri ohlásení exkurzií na VN Turček.