Obec v roku 2016

Mesiac úcty k starším

1 | 2 | 3 | 4 >>

Súťaže detí a organizácií obce 25.6.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Slávnostná sv. omša a kladenie vencov k pamätníku padlých v I. a II. svetovej vojne 25.6.2016

1 | 2 | 3 >>

Slávnostné zastupiteľstvo 24.6.2016

<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

20 rokov Vodného diela Turček 24.6.2016

1 | 2 | 3 >>

Uvítanie detičiek do života 21.5.2016

1 | 2 | 3 >>

Kladenie vencov k pamätníku - 71. výročie ukončenia 2. svetovej vojny (9.5.2016)

Deň matiek 8.5.2016

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fašiangová zabíjačka 6.2.2016

1 | 2 | 3 >>