Obec v roku 2019

Protest v obci 17.5.2019 - foto J. Frno

Protest v obci 10.5.2019 - foto J. Frno

1 | 2 | 3 >>

Protest v obci 3.5.2019 - foto J. Frno

1 | 2 | 3 >>

Stavanie mája 30.4.2019

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Biela stopa SNP 26. - 27. 1. 2019 foto od O. Wagnerovej a M. Matúša

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>