Mesiac úcty k starším a vystúpenie Ivana Ožváta, sólistu Slovenského národného divadla v Bratislave 24.10.2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Strelecká súťaž - 13/14.10.2018 foto: R. Hrivnák

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Uvítanie detí do života 12.10.2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ukončenie prázdnin 1.9.2018

1 | 2 | 3 | 4 >>

74. výročie SNP

5. ročník Behu okolo priehrady 23.6.2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Jánska vatra 23.6.2018

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

25 r. kňazstva Jána Dolgopolyho, správcu farnosti Kremnické Bane, Turček, Kunešov a Krahule

Kladenie vencov k pamätníku - 73. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v Európe (3.5.2018)

Fašiangy v obci

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Biela stopa SNP 27.1.2018

1 | 2 | 3 >>