Adresa MŠ:

Materská škola Turček 314

038 48 Turček

 

Tel. číslo: 495 66 24

Mail: materskaskolaturcek@gmail.com

 

Riaditeľka MŠ: Ivana Šperlová

Učiteľka MŠ: Bc. Petra Píšová

Upratovačka: Anna Baniarová

 

Vedúca ŠJ: Mgr. Eva Stašáková

Kuchárka: Renáta Dudíková