Rada školy:

 

Predseda RŠ:

PaedDr. Monika Gombošová

Podpredseda RŠ:

Bc. Petra Píšová

Členovia RŠ:

Marta Hirschnerová

Renáta Dudíková

Zuzana Bošácka