Rada školy:

 

Predseda RŠ:

PaedDr. Monika Gombošová

Podpredseda RŠ:

Katarína Lehotkaiová

Členovia RŠ:

Anna Baniarová

Renáta Dudíková

Radka Gavorníková