DHZ Turček

Výsledky 6. ročníka nočnej súťaže hasičských družstiev zo dňa 8. septembra 2012