Tlačivá na stiahnutie

Komunálny odpad

Tlačivo - žiadosť na zníženie poplatku za komunálny odpad.doc (40,5 kB)
Tlačivo - žiadosť na zníženie poplatku za komunálny odpad.pdf (182,6 kB)
 

 

Materská škola


Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Turčeku.pdf (453045)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Turčeku.docx (13169)

 

Matrika

Žiadosť o vystavenie duplikátu matr.dokladudoc   Žiadosť o vystavenie duplikátu matričného dokladu.pdf

Zápisnica o uznaní otcovstva Matričný úrad Turček.pdf (194842)
Zápisnica o uznaní otcovstva Matričný úrad Turček.doc (69632)

 


 

Pohrebiská

Ohlásenie_drobnej stavby - úprava hrobu.doc (47 kB)    Ohlásenie drobnej stavby -_úprava hrobu.pdf (140,3 kB)


 

Stavebný poriadok


Ohlásenie drobnej stavby_tlačivo.doc (590,5 kB)          Ohlásenie drobnej stavby_tlačivo.pdf (188 kB)

Žiadosť o stanovisko Obv. poz. úradu.doc (27,5 kB)       Žiadosť o stanovisko Obv. poz. úradu.pdf (116 kB)

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.doc (28,5 kB)                Vyhlásenie kvalifikovanej osoby.pdf (116,9 kB)

asanácia.doc (0)
dodatstav.docx (0)
dodatzmenastav pred dok..doc (0)
kolaudačné.doc (0)
predĺ.termínu ukonč.stavby.doc (0)
rekolaud.doc (0)
stavebné po úz..doc (0)
stavebné.doc (0)
územné.doc (0)
zmenastav pred dok..doc (0)


 

 

Výrub drevín

Žiadosť vyrub drevin.doc (46 kB)                                  Žiadosť vyrub drevin.pdf (137,4 kB)

 

 

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií

Žiadosť o rozkopávkové povolenie.docx (26,4 kB)         Žiadosť o rozkopávkové povolenie.pdf (190,2 kB)

Tlačivo oznámenie daňovej povinnosti na užívanie verejného priestranstva.doc (590 kB)
Tlačivo oznámenie daňovej povinnosti na užívanie verejného priestranstva.pdf (148,3 kB)