Snažíme sa postupne dopĺňať  čo najpodrobnejšie vysvetlivky a pomôcky k úkonom, ktoré dokáže pre Vás zabezpečiť

Obecný úrad v Turčeku

 

        Ak informácie, ktoré potrebujete nenájdete na našej webovej stránke, neváhajte nás kontaktovať            (Obecný úrad Turček)

 

 

        A hlavne nezabúdajte   .....   "Len ten, kto nič nerobí, nič nepokazí!"