Ostatné zmluvy

Zmluvy rok 2024
 
 
 
Zmluvy rok 2023
 
 
 
 
 
 
Zmluvy rok 2022
 
 
 
 
 
 
 
Zmluvy rok 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmluva o poskytovaní služieb MOM - Obec Turček - Žilinský samosprávny kraj do 30.6.2021.pdf (6752659) - zverejnené 16.2.2021

Zmluva o zriadení vecného bremena Obec Turček - Stredoslovenská distribučná, a. s..pdf (2117391) - zverejnené 1.2.2021

Zmluva o poskytovaní služieb MOM Obec Turček - Žilinský samosprávny kraj.pdf (7705261) - zverejnené 25.1.2021

 
 
Zmluvy rok 2020
 

Dohoda o vydaní blankozmenky č. 000526B CORP 2020 UniCredit bank.pdf (2396067) - zverejnené 18.9.2020

 
 
 
Zmluvy rok 2019

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET - Obec Turček.pdf (14266680) zverejnené 17.12.2019

Dohoda o zmene úplného znenia Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 25.10.2002 v znení neskorších dodatkov.pdf (10696534) - zverejnené 8.7.2019

Zmluva o dielo - Obnova požiarnej zbrojnice.pdf (8152122) - zverejnené 28.11.2019

 
 
Zmluvy rok 2018
 
 
Zmluvy rok 2017
 
 
Zmluva o odbere odpadu.pdf (3371723) - zverejnené 28.3.2017
 
 
 
Zmluvy rok 2015
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmluva zimná údržba 2013 2014.pdf (303592)

ZMLUVA O DIELO na zverejnenie.doc (socha) (34 kB)      ZMLUVA O DIELO na zverejnenie.pdf (socha) (125,7 kB)

Zmluva zimná údržba 2012 2013.pdf (210,1 kB)